COP, SCOP en rendement

COP
De COP (Coëfficiënt Of Performance) van uw warmtepomp geeft de verhouding weer tussen de energie die uit de bron wordt verkregen en de aandrijfenergie die nodig is.

Een COP van 5 betekent dat voor elke kW aan elektriciteit die in de warmtepomp gaat er 5 kW aan warmte uit komt.
Hoe hoger de COP, hoe meer energie er uit een duurzame externe bron wordt gehaald en hoe hoger de energiebesparing.
Er is namelijk minder elektriciteit nodig voor het maken van warmte.

SCOP
De SCOP (Seasonal Coëfficient Of Performance) geeft een betere weergave van de prestatie. De SCOP meet de prestatie over het gehele jaar, dit is belangrijk omdat in sommige oplossingen het stroomverbruik flinkt toeneemt als het kouder wordt. De warmtepomp moet dan een groter temperatuurverschil overbruggen of de bron levert niet voldoende vermogen waardoor er elektrisch bijverwarmd moet worden.

Meer weten?

Lees onderstaand over:

Het systeem en de werking
Type warmtepompen

COP, SCOP en rendement

Thermische panelen
De Buffer (zak)
Pomp set en besturing