WAT IS HET
THERMOGEN SYSTEEM

HOE WERKT HET
De Thermogen bronoplossing bestaat uit thermische panelen, een waterbuffer en een pompset. Een koude vloeistof stroomt door een gesloten leidingsysteem naar één of meerdere bronnen en de koude wordt daar middels een warmtewisselaar afgegeven.

Waar je koude afgeeft krijg je warmte terug en deze warmte wordt bij de warmtepomp afgeleverd. De warmtepomp benut deze warmte en brengt deze verder naar hoge(re) temperaturen voor heet tapwater en uw verwarming.

 

WAAROM THERMOGEN
De oplossing is ontwikkeld vanuit de uitdagingen waar een traditioneel warmtepompsysteem mee worstelt.

De water-water warmtepomp is het meest gewild omdat deze het beste rendement levert en een hoge energiebesparing realiseert (hoge COP). Voor water-water warmtepompsystemen was er altijd een grondboring nodig voor de waterbron. Dit is uiteraard niet overal toegestaan of mogelijk.

Lucht-water (L-W) warmtepomp systemen kunnen worden gebruikt op plekken waar geen grondboring kan of mag plaatsvinden. Omdat L-W een luchtstroming nodig heeft, veroorzaken L-W systemen soms geluidshinder en verbruiken ze meer elektriciteit.
In lagere temperaturen neemt de warmte aanvoer van buiten ook af. Wanneer dat voorkomt, schakelt de warmtepomp bij met elektrisch verwarmen. Dit leidt tot meer stroomverbruik en dus een lager rendement.


“De Thermogen bronoplossing maakt uw woning gasvrij met behulp van een warmtepomp.
Het systeem levert gemiddeld een energiebesparing op van meer dan 100%.”


Onze bronoplossing geeft koude af aan de buitenlucht, waardoor het warmte aantrekt. Het toepassen van een bovengrondse waterbuffer in de kruipruimte helpt om ook minder ideale weercondities te overbruggen waarbij een lucht-water systeem prestatieverlies heeft (en meer elektriciteit verbruikt).

Heeft u een kruipruimte? Dan kunt u het rendement van een warmtepomp met grondboring ervaren zonder daadwerkelijke grondboring!

✅ Gasvrije woning
✅ Water-Water warmtepomp gebruiken in bestaande bouw
✅ Optimaal rendement / minimaal elektriciteit verbruik
✅ Geen vergunning / grondboring nodig
✅ Geen geluidshinder