Thermogen thermische panelen

Het thermische paneel
Onze zelf ontwikkelde lucht-glycol warmtewisselaar (het thermische paneel), geeft de koude af van de door panelen stromende vloeistof naar de buitenlucht en onttrekt hierdoor warmte aan de buitenlucht.

Het paneel kan flexibel worden geplaatst overal waar een vrije, niet-geforceerde luchtstroom is. Bijvoorbeeld onder zonnepanelen of aan de zijkant van een gebouw.


“Thermisch paneel zonder afdekking”

Afmeting
Het warmtepaneel bestaat uit een gesloten leidingsysteem met daaromheen een veelheid aan rechthoekige lamellen die een gezamenlijk warmte uitwisselend oppervlak hebben van 25.7 m2 per paneel.

De maat van het paneel is 1596 mm  x 900 mm x 50 mm. Deze maat is gekozen zodat het thermische paneel onder een zonnepaneel past. Het zonnepaneel beschermt hierbij de warmtewisselaar tegen bijvoorbeeld hagel-inslag.


“Zij-aanzicht thermisch paneel”

Performance
De thermische panelen werken 24 uur per dag, in principe elke dag van het jaar, behalve wanneer de buitenluchttemperatuur lager is dan minus 5 graden Celsius. Als de buitenluchttemperatuur het vriespunt nadert, (wat geen probleem is voor het systeem) controleert onze pompset of er voldoende warmte wordt meegenomen. Als er onvoldoende warmte uit de panelen komt, dan wisselt hij van bron naar de bufferzak om te voorkomen dat het systeem meer elektriciteit gaat verbruiken.